Em đang cần 1 cái driver cho con motor 5 pha 1.4A vexta của em, anh em nào còn cái nào mini chạy điện áp thấp thì bán cho em 1 cái nhé.
Thanks!