Như trong hình motor size 86 1.4A hàng rã đẹp như mới
Giá: mua hết thì 500k/kg, mua lẻ thì 600k/kg (một bô năng tầm 2 ki mấy)
Còn lại khoảng hơn chục bộ thôi