em tính làm một con cnc panel saw, mà hổng biết chỗ nào phay giường khoảng 3-4m các bác chỉ giúp em với. em ở Q8