Bác nào biết hay nhận chỉ chổ cho mình với. Mình chỉ gia công số lượng ít thôi nhé. Còn cắt CNC chắc cở 500x500mm là cùng hà.