1989 Sakazaki Model SMC100 Quad Spindle Vertical Machining Center, 21" x 47" Table, Fanuc 11M, Remote Jog Handle, Rapid Traverse, Jorgenson Chip Conveyor SN: M88 167-2, (1989), Jorgenson Chip Conveyor, Oilmatic Automatic Oil Temp Regulator

Liên hệ : Tuấn Mạnh
Số điện thoại : 01636135542
Email : manhnguyenev@gmail.com
Giá : Thõa thuận
Website : http://machinebuinguyen.com/

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.jpg 
Views:	37 
Size:	25.1 KB 
ID:	8489Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.jpg 
Views:	37 
Size:	36.3 KB 
ID:	8490Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	3.jpg 
Views:	37 
Size:	35.0 KB 
ID:	8491Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	4.jpg 
Views:	37 
Size:	35.2 KB 
ID:	8492Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	4.jpg 
Views:	37 
Size:	35.2 KB 
ID:	8492