Anh em nào có cục set Z bằng cơ của nhật bổn cũ không dùng share lại cho em nhé

Hoặc đổi với cục set Z 400 tệ tự động của em cũng đc )