Máy khắc cnc một đầu khắc:
- Miền làm việc: 1200x2400x150
- Động cơ khắc: 1500w
- Các trục dùng vitme bi
- Dẫn hướng thanh trượt tròn, X = Y bản 25, Z bản 16
- Động cơ bước dẫn động.