Chào các bác .
Các bác cho hỏi khi dùng bộ điều khiến MR-J3- B mình thấy ở hệ thống máy mình nó không cần đến sensor origin ( sensor điểm gốc )
Bác nào biết nói giùm cái .ở tài liệu thì chỗ nào nói về vấn đề này .
Xin cảm ơn các bác .