Em đang cần mua 04 động cơ Steep 2 pha size 60 dòng 3A, Bác nào có xin cho em biết số Đt để liên hệ.
Đt của em : 0903823040.
Xin cảm ơn.