ông chú kêu bán giùm e hp laser cm2320fxi mfp . mà e k biết chỗ.