Như trong hình, bác nào cần loại nào thì call, đa phần là có driver đi chung
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140210_214411_zpsbed33514.jpg 
Views:	4 
Size:	93.1 KB 
ID:	1555
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140210_214426_zpse0e698d0.jpg 
Views:	4 
Size:	66.7 KB 
ID:	1556
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140210_214549_zpsf7519bdf.jpg 
Views:	6 
Size:	79.1 KB 
ID:	1557
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20131107_140559_zps8c7d6e6e.jpg 
Views:	7 
Size:	128.3 KB 
ID:	1558
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140205_144829_zpse08557ab.jpg 
Views:	7 
Size:	101.7 KB 
ID:	1559