Cần mua cây vít me phi 20 bước 4 hoặc 5. đã gia công đầu bạc đạn phi 15. quan trọng là ổ bi phải là phi 40. Phần ren là 300, tổng dài khoảng 360
cám ơn