để chế cháo
giống như thế này:


(SR mượn hình bạn Cường dientuvietnam.com)
Ai có PM hoặc call: 098.36o.3646
Thanks.