Xin phép bác admin e còn mỗi món này đăng topic này cho gọn

giá 2triêu5 ko ship

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0042.jpg 
Views:	82 
Size:	67.4 KB 
ID:	10227
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG0043.jpg 
Views:	173 
Size:	72.1 KB 
ID:	10228

alo 09777667tám8