Chào AE 4Rum.

Công ty mình có cái khoan liên kết biesse rover 321r. Không hiểu sao khi khởi động máy lên thì nó boot lên được cái hình có khung trắng bên dưới rồi dừng lại. Không biết cách khắc phục nó như thế nào ạ.

cnczone(dot)com/forums/attachment.php?attachmentid=288954&stc=1

Làm vài lần nó vẫn không vào được màn hình giao diện chíng. Ai có thể giúp vs

Mọi người vui lòng click vào link đổi chữ (dot) thành dấu chấm ạ, vì chưa đủ bài nên k thể để link được. Thanks