Chào cả nhà
Mình có con servo MR-J2-20A1 (100V). Sau khi SON thì motor hold trục nhưng đến khi chỉnh parameter thì có vấn đề.
Ví dụ: Pr.0 có setting range là 0000~0605h nhưng khi chỉnh thông số thì parameter này chỉ có 4 tham số 0000, 0100, 0200 và 0300. Tương tự 1 vài tham số khác cũng gặp tình trạng tương tự. mặc dù Pr.19 đã mở tất cả các parameter.
Hiện tại mình xài Jog cũng không được vì chuyển qua mode diagnostic bấm chon Test1 để jog nhưng không hiển thị Test1.
Ai có kinh nghiệm về lỗi này thì giúp mình cái nhé
Rất mong được sự giúp đỡ của các thành viên
Thanks.