Hiện e đang cần 1 cặp ray dài 400 và 1 cặp dài 700, bản 20, đầy đủ block, bác nào dư dùng cần bán để lại sdt e sẽ điện lại. Thk.