Với mọi kích thước và chiều dài như mong muốn:

Vitme bước 05 và bước 10 (Hàng TBI Đài Loan)

Vitme 1205: 350.000 đ/m
Vitme 1605: 400.000 đ/m
Vitme 2005: 450.000 đ/m
Vitme 2505: 1.000.000 đ/m
Vitme 4005: 1.900.000 đ/m

Vitme 1610: 500.000 đ/m
Vitme 2010: 700.000 đ/m
Vitme 2510: 900.000 đ/m

Đai ốc bước 05 và bước 10 (Hàng TBI Trung Quốc)
Đai ốc 1205: 300.000 đ/cái
Đai ốc 1605: 300.000 đ/cái
Đai ốc 2005: 350.000 đ/cái
Đai ốc 2505: 550.000 đ/cái
Đai ốc 4005: 3.500.000 đ/cái

Đai ốc 1610: 450.000 đ/cái
Đai ốc 2010: 550.000 đ/cá
Đai ốc 2510: 650.000 đ/cái

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	vitme (1).JPG 
Views:	89 
Size:	204.9 KB 
ID:	1637