Như tiêu đề, ai biết xin vui lòng chỉ dẫn.

Em ở TPHCM.

Cảm ơn nhiều