Như tiêu đề em cần mua step Mycom 2 phase có số modern sau:
PS 4913M-02A (B)
PF 499-01A (B)
PF 4913-01A (B)
em cần mua 3 con bác nào có pm em : 0975777817 hoặc lephongbt@gmail.com
em cảm ơn cả nhà ạ.