Tình hình là em đang đi, tự dưng vấp phải mấy cục gạch to quá, nhờ các bác chỉ giúp xem gạch này dùng ổn không?

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1440408398514_2431.jpg 
Views:	0 
Size:	153.8 KB 
ID:	11507Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1440408247402_2420.jpg 
Views:	0 
Size:	128.0 KB 
ID:	11508