Mình cài bản 9.5 theo hướng dẫn xong khi mở Aprise lên nó bắt đăng nhập online hoặc Manual, có ai bị giống mình không? có cách nào khắc phục không? help