cụ nào có hoặc đã sửa chữa qua thì cho em xin cái dữ liệu gốc với, con này chạy 60 dao, FANUC 11MF , BT50, máy ko còn tí tẹo dữ liệu nào cả, em mới phục hồi được ít nhưng chưa ưng ý lắm
sorry vì em ko up đươc ảnh