Chào các bác, hôm nay tôi đo khaongr cách giữa 2 lỗ lắp động cơ của bộ XY (tháo từ máy xung sodick) thấy dung vit M5, khoảng cách 57mm mà tìm mãi chưa ra cái step nào phù hợp. Bác nào biết loại có khoảng cách 2 lỗ là 57 thì chỉ giáo với nhé. Cám ơn các bác.