Tình hình e mới rin e biến tần này từ Sài gòn về, dùng điều khiển spindle 1.5k-220v-400hz-7A
Thông số biến tần FR-E520_3.7(input 3pha-220VAC-24.4A-60Hz; output 3pha-220V-17.5A-400Hz)
Không hiểu sao khi chạy biến tần báo lỗi e.oc, k chạy đc,. các bác cho e cách khắc phục với ạ
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	CAM02037.jpg 
Views:	0 
Size:	728.9 KB 
ID:	17732Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	CAM02039.jpg 
Views:	2 
Size:	723.8 KB 
ID:	17733