Nhân tiện có bác bán Stepper + Gear, em cũng muốn hỏi cái théc méc của em là tại sao đã stepper rồi còn thêm gear chi dzợ? Ứng dụng vào làm việc gì?

Em có mấy con khủng như vậy mà ko biết dùng nó để làm gì? CNC thì stepper đã chậm rồi, gear vô còn chậm nữa