Shizuoka SV4020 :
Kích thước bàn : 500x1300mm
Hành trình : 500x1000mm
Hệ điều khiển : Fanuc 18M
Tốc độ trục chính : 10000v/p
Số ổ dao thay dao tự động : 18pcs
Loại dao : BT40

Makino FNC 106 :
Kích thước bàn : 600x1400mm
Hành trình : 600x1000mm
Hệ điều khiển : Fanuc 6M
Tốc độ trục chính : 3500v/p
Số ổ dao thay dao tự động : 30pcs
Loại dao : BT50
Đời : 1987

Máy nhập khẩu trực tiếp nguyên bản chưa qua sữa chữa . Liên hệ Mr.Mạnh 0989084849


Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image001.jpg 
Views:	51 
Size:	22.0 KB 
ID:	19718

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image002.jpg 
Views:	51 
Size:	28.1 KB 
ID:	19719

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image003.jpg 
Views:	51 
Size:	15.4 KB 
ID:	19720Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image001.jpg 
Views:	51 
Size:	31.5 KB 
ID:	19721

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image002.jpg 
Views:	51 
Size:	32.2 KB 
ID:	19722Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image003.jpg 
Views:	51 
Size:	28.9 KB 
ID:	19723

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image004.jpg 
Views:	51 
Size:	30.8 KB 
ID:	19724

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image005.jpg 
Views:	50 
Size:	29.0 KB 
ID:	19725

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image006.jpg 
Views:	50 
Size:	29.1 KB 
ID:	19726