Những người được nhắc đến trong trang báo này họ đang làm gì?nghĩ gì? Những người đang đọc bài này đang nghĩ gì về họ?Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	Untitled.jpg 
Views:	5 
Size:	284.3 KB 
ID:	2013
Những ngày này có ai lo lắng, buồn, vui ...đan xen không?