Mò mãi ko bít đường nào đấu dây cái driver này. Anh em đụng hàng hay biết về nó giúp Minh vớiah.hậu tạ cafe cây si chợ nhật tảo.hee.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image.jpg 
Views:	0 
Size:	223.4 KB 
ID:	2084Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image.jpg 
Views:	0 
Size:	143.5 KB 
ID:	2085Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image.jpg 
Views:	0 
Size:	134.3 KB 
ID:	2086Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	image.jpg 
Views:	0 
Size:	289.6 KB 
ID:	2087


Số bị gạch hết trơn rồi.