em mới mua biến tầng best & spin 1k5 em về setup theo hướng dẫn nhưng nó chỉ chạy được 5 phút là tự động ngưng ko chạy nữa và mình bấm run thì nó tiếp tục chạy và 5 phút lại ngưng nhờ anh em chỉ giúp em cách setup nó với có cuốn sách hướng dẫn nhưng chử tàu nên em bó tay