http://www.nerdkits.com/videos/digital_calipers_dro/

Phường thức giao tiếp và kết nối với thước: http://nut-bolt.nl/2012/reading-digi...th-an-arduino/

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140514_204255.jpg 
Views:	0 
Size:	977.3 KB 
ID:	2147

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140514_204212.jpg 
Views:	0 
Size:	1.06 MB 
ID:	2146

Em có thước này nhưng lại không có cáp nối, bác nào biết loại cáp này không? Chỉ em với.

Em đang muốn thử kết nối thước này với vi điều khiển, để thử dùng cho máy tiện mini.

Thanks ạ!