Cần thanh lí 4 bộ ac servo J2S 100W như trong hình, tặng kèm theo trọn bộ trượt của THK làm thành con mini cnc double Y hành trình 210x240x90, thanh trượt còn rất đẹp đầy đủ sensor hành trình
Bác nào kết thì call em
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140518_170311_zps010ec797.jpg 
Views:	9 
Size:	104.3 KB 
ID:	2183
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140518_170438_zpsb875c9a6.jpg 
Views:	5 
Size:	77.3 KB 
ID:	2184
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140518_170410_zps7c21e43a.jpg 
Views:	4 
Size:	81.3 KB 
ID:	2185