em trang bị kỷ luật rồi , khối a nuốt nước bọt đây , như mà các em không chịu theo quy định chung nên phải vậy ,em là trưởng nhóm mà có mỗi việc cỏn con làm theo quy định của forum mà không theo được , thì a nào dám cưa cẩm nữa cưa về chưa nói xong đã cãi xong