mình cần mua 2 bt40 kẹp đáo 4 loại đầu kẹp dao nhỏ, có sãn collet kẹp dao 4
giá hợp lý, ai có inbox giúp nhé thank