2 con dao hợp kim kia mua tạ uyên, 110k/con, vừa cắm dao xuống chạy là vầy đây