Em cập nhật thêm ảnh bo mạch nguồn

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20200329_184933.jpg 
Views:	1 
Size:	813.3 KB 
ID:	77859

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20200329_184948.jpg 
Views:	0 
Size:	1.03 MB 
ID:	77860